Svalövs kommun

Besöksförbud på kommunens boenden!

På våra äldreboenden, LLS-boenden och inom socialpsykiatrin har det införts besöksförbud. Här vistas personer som är känsliga för infektioner.

Svalövs kommuns grafiska element "Boet".

För att värna om hälsan på de som bor på våra boenden har vi infört besöksförbud. De äldreboenden som berörs är Solgården i Svalövs tätort, Åsgården i Kågeröd och på Ängslyckan i Teckomatorp.

Alla undantag hanteras av respektive enhetschef.

Kontaktuppgifter:
Äldreboendenöppnas i nytt fönster
LSS-boendenöppnas i nytt fönster
Socialpsykiatrin, Cesar Vargas, e-post, tel 0418-47 54 08

Publicerad: 2020-03-19

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun