Svalövs kommun

Medborgardialog om Teckomatorps framtid

Nu är det dags för ett första möte i Teckomatorp. Politiker i kommunen bjuder in till ett förutsättningslöst möte onsdagen den 23:e januari
Tillväxt- och samhällbyggnadsberedningen bjuder in till ett öppet möte om Teckomatorps framtid på onsdagen den 23:e januari klockan 18.30 i Torgskolan. Beredningen möter medborgare i de olika orterna i flera omgångar för att gemensamt hitta fram till de viktiga insatserna som bidrar till en positiv utveckling i respektive ort. Billeberga och Tågarp är de orter som är klara och där har mötena utmynnat i ett förslag till handlingsplan för orterna.

Väl mött nästa onsdag!

Publicerad: 2013-01-16

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun