Svalövs kommun

Tyck till om cykelvägar

Svalövs kommun har tagit fram ett förslag till ny cykelplan. Var med och tyck till om planen fram till oktober 2013.

Svalövs kommun har i flera planer satt upp mål som relaterar till miljö eller direkt till cykling och har nu tagit fram ett förslag till cykelplan. Planen ska skapa bättre och säkrare cykelmöjligheter både inom och mellan tätorter och landsbygd.

Allmänheten välkomnas att lämna synpunkter på cykelplanen, vilken finns på vår sida om cykelvägar. Synpunkter kan lämnas fram till oktober 2013. Inom kort kommer även en cykelkarta att finnas tillgänglig.

Publicerad: 2013-04-08

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun