Svalövs kommun

Forskningsprojekt om små barns lärande

Svalövs kommun deltar i det nya forsknings- och utvecklingsprogrammet Små barns lärande. Projektet syftar till att titta på hur man kan utveckla förskolan.

Små barns lärande pågår 2013-2016. Svalövs kommun är en av 12 kommuner, med sammanlagt 24 förskolor på olika orter i Sverige, som medverkar. Från Svalövs kommun deltar Torpets förskola i Teckomatorp samt Svalövs Montessori i Svalövs tätort.

Läs mer om Små barns lärande på vår sida om forskning inom utbildning och barnomsorg.

Publicerad: 2013-04-09

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun