Svalövs kommun

Höstens detaljplanearbete

Planavdelningen informerar om prioriterade detaljplanearbeten hösten 2013.

Under hösten kommer man att prioritera följande detaljplaner:

  • Gluggstorp 2:1, väster om Tågarp
  • Blomområdet väster om Billeberga
  • Kågeröds stationsplan och centrum

Förslag till planhandlingar finns under Pågående detaljplanearbete.

Publicerad: 2013-08-06

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun