Svalövs kommun

Spolning av vattenledningarna

Den 26 augusti påbörjar NSVA den årliga spolningen av huvudvattenledningarna i Svalövs kommun.

Skriv alternativtext här...

I samband med att NSVA spolar ledningarna kan det bli tillfälligt sämre vattentryck och missfärgat vatten för boende i området. Detta är dock helt ofarligt.

Spolningen påbörjas i ytterområdena för att sedan fortsätta områdesvis i kommunen. Arbetet beräknas vara färdigt i början av november.

Publicerad: 2013-08-22

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun