Svalövs kommun

Angående kritik av internatet på Svalöfs gymnasium

Det har i en artikel i Helsingborgs Dagblad (2013-08-26) framkommit kritik mot skötseln på delar av Svalöfs gymnasiums internat, Kullerstensgården. Kullerstensgården är ett boende där 7 gymnasiets 180 internatelever bor under veckorna. Med anledning av artikeln besökte skolledningen under måndagen boendet och kunde då konstatera man har brustit i rutinerna.

Kullerstensgården

Skolledningen beklagar att eleverna på Kullerstensgården vid höstterminens början fick flytta in i bristfälligt städade lokaler. Likaså är det ledsamt att hanteringen av elevernas klagomål inte har fungerat. Skolledningen kommer med anledning av det inträffade att bjuda in eleverna för samtal om deras upplevelse.

Lokalerna har nu städats av städpersonal och rutinerna för avlämning, inspektion och uppföljning ses över så att en liknande händelse inte ska inträffa i framtiden.

Lena Hansson
Verksamhetschef / rektor

Publicerad: 2013-08-27

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun