Svalövs kommun

Avtal tecknat för anläggning av ny konstgräsplan

Nu är avtal tecknat för anläggning av ny konstgräsplan vid idrottsplatsen i Svalövs tätort.

Foto från konstgräsplanen i Teckomatorp. Planen stod färdig i mars 2013.

Entreprenör för projektet är Svenska Sportbygg AB. Det var även denna entreprenör som anlade konstgräsplanen i Teckomatorp.

Enligt plan räknar man med att arbetet start den 3 mars och att konstgräsplanen förväntas stå klar den 19 juni. Placeringen av den nya konstgräsplanen blir på samma ställe som den gamla grusplanen intill Båghallen.

Publicerad: 2014-02-05

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun