Svalövs kommun

Lagändring gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

Idag finns en möjlighet att utan bygglov bygga en friggebod på högst 15 kvadratmeter i närheten av ett bostadshus. Den 2 juli 2014 ändrades lagstiftningen så att fler åtgärder vanligtvis blir bygglovsbefriande.

De flesta av dess åtgärder behöver till skillnad från friggebodarna anmälas till kommunen. Byggnadsnämnden ska sedan ge startbesked innan man får påbörja byggandet. Innan starbesked ges ska byggnadsnämnden pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande.

Mer information finnas på boverketslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hemsida och i broschyren "Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklovlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster".

Planerar du att bygga nytt så kan du få ytterligare information om vad som gäller för din fastighet och vad du ska lämna in till byggnadsnämnden om du kontaktar kommunens byggnadsinspektör.

Kontakt:
Bedrija Halilovic, tf. byggnadsinspektör.
Tel: 0418-47 50 93
E-post: bedrija.halilovic@svalov.se

Publicerad: 2015-01-08

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun