Svalövs kommun

Information om inkomstjämförelse

För de vårdnadshavare som hade barnomsorg under 2012 kommer det att göras en jämförelse mellan inkomstuppgifterna som lämnats till kommunen och uppgifterna som deklarerats hos skattemyndigheterna för det aktuella året.

Jämförelsen kommer att ske under hösten 2014. Om det vid kontroll visar sig att Du/Ni har betala in för lite respektive för mycket i barnomsorgsavgift kommer en avgiftsjustering att ske i form av retroaktiv faktura alternativt utbetalning.

Detta kommer endast att beröra personer som hade barnomsorg under aktuell period. Jämförelsen kommer att skötas automatiskt så Du/Ni ska inte skicka inkomstuppgifter för 2012.

Den uppgift vi erhåller från skattemyndigheten är den totala bruttoinkomsten av förvärvsarbete respektive rörelse/näringsverksamhet, före avdrag.

Har Du frågor angående ovanstående är Du välkommen att kontakta områdets administrativa sekreterare eller assistent. Se listan nedan.

Barnomsorg i annan kommun
Ingela Kilemar Olsson
Tel: 0418-475038

Billeberga/Tågarp
Karin Ekholm
Tel: 0418-475322

Kågeröd
Anne-Christine Nilsson
Tel. 0418-475333

Röstånga
Anne-Christine Nilsson
Tel: 0418-475333

Svalövs tätort
Maj-Gull Wejderot
Tel: 0418-475172

Anne-Sophie Brunstedt
Tel: 0418-475118

Teckomatorp
Karin Palmgren
Tel: 0418-475266

Publicerad: 2014-10-17

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun