Svalövs kommun

Utskottens ledamöter är utnämnda

I samband med måndagens Kommunstyrelse valdes ledamöter till utskotten för den nya mandatperidoden. 

Skriv alternativtext här...

I Svalövs kommun finns totalt fyra utskott; arbetsutskottet,
samhällsbyggnadsutskottet, utbildningsutskottet och vård- och omsorgsutskottet. Varje utskott består av ordförande, vice ordförande, fem ledamöter och fem ersättare. Nedan presenteras vilka ledamöter som ingår i respektive utskott.

Läs mer om vilka uppdrag som ingår i respektive utskott.

Arbetsutskottet

Ordinarie ledamöter:
Birgitta Jönsson (S), ordförande
Fredrik Jönsson (C), vice ordförande
Teddy Nilsson (SD)
Olof Röstin (M)
Torbjörn Eklund (FP)

Ersättare:
Karl-Erik Kruse (S)
Lennart Pettersson (C)
Linda Lindberg (SD)
Ann Pettersson (M)
Marie Irbladh (C)

Samhällsbyggnadsutskottet

Ordinarie ledamöter:
Birgitta Jönsson (S)
Lennart Pettersson (C), vice ordförande
Teddy Nilsson (SD)
Annie Karlsson (S)
Olof Röstin (M), ordförande

Ersättare:
Anneli Persson (S)
Marie Irbladh (C)
Anders Persson (SD)
Sara Billquist Selberg (FP)
Ann Pettersson (M)

Vård och omsorgsutskottet

Ordinarie ledamöter:
Karl-Erik Kruse (S), ordförande
Eva Olofsson (C), vice ordförande
Ingrid Ekström (SD)
Stefan Pettersson (M)
Håkan Andersson (C)

Ersättare:
Anders Svärd (S)
Agneta Lenander (V)
Linda Lindberg (SD)
Sara Billquist Selberg (FP)
Anette Hallberg (S)

Utbildningsutskottet

Ordinarie ledarmöter:
Krister Olsson (S)
Fredrik Jönsson (C), vice ordförande
Linda Lindberg (SD)
Ann Pettersson (M)
Torbjörn Ekelund (FP), ordförande

Ersättare:
Annie Karlsson (S)
Eva Olofsson (C)
Anders Nilsson (SD)
Anneli Persson (S)
Linn Alenius Wallin (FI)


Publicerad: 2014-11-18

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun