Svalövs kommun

Åk med kommunens skolskjutsar!

Visste du att du som vuxen kan åka med kommunens skolskjutsar.

Som vuxen kan du åka med kommunens skolskjutsar.

I de områden där linjebussar inte kan transportera våra skolelever till och från skolan finns upphandlade skolskjutsar. Det innebär att trafiken är begränsad till de tider som passar med skolstarten och slutet på skoldagen för elever på respektive skolor.

I den mån det finns plats kan vuxna åka med dessa turer och på så vis komma till platser med reguljär linjetrafik med tåg eller buss. Detta är helt gratis!

Läs mer häröppnas i nytt fönster om antalet turer och tider. Tidtabellerna för respektive skola finns som länkar i högra delen på sidan.

Publicerad: 2014-11-19

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun