Svalövs kommun

Fortsatta undersökningar vid före detta BT Kemi

Just nu pågår borrningar på och kring före detta BT Kemi-området i Teckomatorp.

Just nu pågår borrningar på och kring före detta BT Kemi-området.

I bakgrunden sker borrning och i förgrunden sker uttagning av jordprover och bestämning av jordarter.

I några punkter på området sker borrning ned till berggrunden och i några punkter ned i berggrunden och då monteras ett rör för att ta prover på vattnet i berggrunden. Prov tas också ut på jorden efter hand som borrningarna sker.

Alla prover skickas till laboratorium för att analyseras vilka eventuella föroreningar som finns i vattnet och jorden. Arbetet utförs både för att få reda på mer information om hur mycket föroreningar som finns i de djupare skikten av jorden och i berggrunden samt för att få bättre information om vilka skikt av exempelvis sand eller lera som finns i marken.

Informationen kommer sedan att användas för att bedöma hur stora riskerna är på området och vilka saneringsarbeten som kommer att behöva genomföras.

Vid frågor om undersökningen, kontaka:
Eva Sköld, projektledare
Tel: 0418-43 53 91
Epost: eva.skold@svalov.se

Filip Nilsson, biträdande projektledare
Tel: 0418-47 53 93
E-post: filip.nilsson@svalov.se

Publicerad: 2014-12-12

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun