Svalövs kommun

Svalövs kommun får drygt 3,2 miljoner kronor i statsbidrag för att minska barngrupperna i förskolan

I den stora satsning på barn och elever i de lägre åldrarna som regeringen har utlovat, har Svalöv sökt pengar dels för mindre grupper i förskolorna, dels för fler vuxna i lågstadiet och därmed fler kontakttimmar mellan pedagoger och elever.

Skriv alternativtext här...

I måndags kom beslutet om ”Mindre grupper i förskolan” och Svalövs kommun får ett statsbidrag om 3 267 000 kronor. I hela landet är det bara cirka 30 huvudmän som trots betydligt större verksamheter har fått en större bidragssumma.

- Pengarna kommer att möjliggöra för oss att anställa fler pedagoger till barnen i förskolan, säger Maria Winqvist, utvecklingsstrateg för förskolorna i kommunen. Vi kommer att kunna dela upp barnen i mindre grupper vilket ska lösgöra tid för pedagogerna att kunna ägna mer tid med varje enskilt barn.

Förskolecheferna kommer nu att utlysa tjänster för att tillsätta fler pedagoger på förskolorna.

Förvaltningen väntar ännu på beslutet om statsbidraget ”Lågstadiesatsningen”, inom vilket det är troligt att Svalöv också kommer att få en rejäl tilldelning.

Publicerad: 2015-10-13

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun