Svalövs kommun

Dags att klippa häcken?

Hur ska du klippa häcken för att ha en så trafiksäker situation som möjligt?

Det är en härlig tid när det växer och frodas. Men ibland kan det bli lite för mycket av det goda och det finns risk att växter, både på och utanför din tomt, växer för högt och därmed skymmer sikten i trafiken.

Häckar och buskar får till exempel inte inkräkta på gångbanans bredd och ska klippas i tomtgräns.

Kommunen får varje år in klagomål på växter som skymmer i trafiken. Hjälp oss därför att förbättra trafiksäkerheten.

Det är enkelt om du känner till de här reglerna:


Du som har utfart mot gata: Vid utfarten bör du se till att dina växter inte är högre än 70 cm inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 5 meter från gatan eller gångbanan.

Hörntomt: Ligger ditt hus vid en gata bör du se till att dina växter inte är högre än 70 cm över gatan i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet. Detta gäller även om ditt hus ligger vid en gång- eller cykelväg.

Tomt intill gata: Tänk på att din häck ska växa inom ditt eget tomtområde. Är buskarna för stora kan fotgängare samt cyklister tvingas ut på gatan vilket ökar risken för trafikolyckor.

Du måste se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Fri höjd är minst: 2,5 meter för gång- eller cykelväg.

Klicka på länken så kan du läsa mer i foldern ”Klipp häcken – du kan rädda liv”länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster .

Vad säger lagen?

Fastighetsägare skall se till att växtligheten på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken, så som att skymma skyltar, vägmärken och belysningsstolpar. Om växtligheten tar överhand kan du bli indirekt skyldig till trafikolyckor.

”Tomten skall, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas.” (8 kap 9§ Plan-och bygglagen (2010:900))

Publicerad: 2016-07-19

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun