Svalövs kommun

Vinterväghållning!

Svalövs kommun utför sedan ett antal år inte vinterväghållningen i egen regi utan denna är utlagd på entreprenad och där entreprenören ansvarar för de kommunala gatorna i Billeberga, Kågeröd, Röstånga, Svalöv, Teckomatorp samt Tågarp.

Foto på en traktor som skottar snö.

Följande entreprenörer utför arbetet denna säsong:

  • Härsnäs Maskintjänst: Röstånga
  • Mobergs Svets & Service: Billeberga, Svalöv, Teckomatorp och Tågarp
  • Kågeröds Motorservice: Kågeröd

Med vintersäsong avses perioden 1 november till 30 april och det är under denna period som upphandlade entreprenörer ska vara beredda att rycka ut om det blir vinterväglag. På kommunens hemsida finns aktuella kartor som visar dels fastighetsägarnas ansvar för gångytor och dels entreprenörernas ansvarsområden.

För bästa resultat måste entreprenörerna ha fri tillgång till de ytor som ska skottas och halkbekämpas. Fordon ska parkeras på den egna fastigheten för att underlätta entreprenörernas arbete. Detta gäller släp, husvagnar etc. I annat fall kan entreprenörerna inte utföra sitt arbete enligt uppställda kriterier, vilket försvårar framkomligheten för hemtjänst, renhållningsfordon och postfordon. Följden blir också att grusning inte kan utföras fullt ut, vilket ökar risken för halkolyckor.

Viktigt är också att vegetation hålls inne så att fordonen kan komma så nära tomtgräns som möjligt och halkbekämpa samt snöröja gångytor för att underlätta framkomligheten för oskyddade trafikanter. Därför är det viktigt att fastighetsägaren klipper och beskär vegetation som går utanför sin tomtgräns. För vegetation och träd gäller också att det för fordonens framkomlighet måste vara fri höjd så att en traktor kan passera under utan att grenar är i vägen.

För att kunna erbjuda bästa möjliga vinterväghållning, vill vi på kommunen därför uppmana alla fastighetsägare att ta ett extra varv i trädgården och även utanför fastighetsgräns för att kontrollera ovanstående. För plötsligt är vintern här.

Nytt för i år är att kommunen, genom Gata & Park, har den utkallande funktionen. Detta innebär att kommun är den som avgör, beroende på väderleken, om entreprenörerna ska kallas ut för att genomföra vinterväghållningen.

Tack för visad hänsyn!

Publicerad: 2016-11-11

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun