Svalövs kommun

Årets kulturpristagare och kulturstipendiat är...

Svalövs kommuns kulturpris delas årligen ut som belöning för värdefulla och förtjänstfulla insatser som berikar och stimulerar verksamheter på kulturens och folkbildningens områden. Även kulturstipendiet delas ut årligen för att stödja fort- och vidareutbildning samt utvecklingen inom kulturens område.

Svalövs kommuns logotyp "Boet".

Årets pristagare och stipendiat är...

Bo Ingvar Svensson - kulturpristagare 2019.

Foto: privat.

Bo Ingvar Svensson - Svalövs kulturpris 2019

Bo Ingvar Svensson får Svalövs kulturpris 2019 med motiveringen:

”Lev livet på landsbygden, det är mottot för Bo Ingvar Svenssons Landsbygdens hus. Bo Ingvar har utvecklat ett huskoncept som harmonierar i Söderåsens kulturmiljö, med helhetssyn på boendet. Bo Ingvar Svensson får Svalövs kulturpris 2019 för sin gärning med att bygga en levande landsbygd i samklang med kultur och natur.”

Fakta: Svalövs kulturpris 2019
Svalövs kommuns kulturpris delas årligen ut som belöning för värdefulla och förtjänstfulla insatser som berikat och stimulerat verksamhet på kulturens och folkbildningens områden, till exempel inom musik, teater, dans, litteratur, bildkonst, film, arkitektur, form/design, museer, arkiv, hembygdsvård, hemslöjd, kulturpedagogik eller annat jämförbart område.

Prisutdelning sker den 16 december 2019 i samband med Kommunfullmäktigesammanträdet. Priset utgörs av ett konstverk ur den årliga samlingsutställningen med Svalövskonstnärer

Ida On - kulturstipendiat 2019.

Foto: privat.

Ida On - Svalövs kommuns kulturstipendium 2019

Årets pristagare hete Ida On och hon från Svalöv och är numera bosatt i Göteborg, där hon studerar vid Balettakademien för att bli musikalartist. Ida har varit elev på Kulturskolan i Svalöv 2004-2014, där hon medverkat i olika orkestrar och ensembler. Hon har tidigare fått kulturstipendiet 2012. Ida får Svalövs kommuns kulturstipendium 2019 för att betala för utbildningen på musikallinjen vid Balettakademien i Göteborg, där hon kommer att ta examen 2020. Ida kommer att redovisa sitt stipendium för Bildningsnämnden senast den 31 augusti 2020.

Fakta: Svalövs kommuns kulturstipendium 2019
Svalövs kommuns kulturstipendium delas ut för att stödja fort- och vidareutbildning samt utveckling inom områden såsom musik, teater, dans, litteratur, bildkonst, film, foto, arkitektur, form och design, museer, arkiv, hembygdsvård, hemslöjd, folkbildning eller annat jämförbart område. Kulturstipendiet skall förbehållas unga personer eller personer som sadlat om och således är unga i det nya sammanhanget.

Kulturstipendiaten skall vara född eller bosatt i Svalövs kommun. 2019 är stipendiesumman 20.000 kronor. Stipendiet kan delas mellan två eller flera personer men i år får en stipendiat hela summan. Stipendieutdelning sker den 16 december 2019 i samband med Kommunfullmäktigesammanträdet.

Stort grattis till utmärkelserna!

Publicerad: 2019-10-18

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun