Svalövs kommun

Bygglov och anmälan

Kontakta bygglovsavdelningen


Telefonnummer:           0418-47 50 98
E-post:                          bygglov@svalov.se

Telefontider

Helgfria arbetsdagar
Måndag:                          9.30 - 11.30
Tisdagar:                       Stängt p.g.a. handläggning
Onsdag:                          9.30 - 11.30
Torsdag:                        13.00 - 15.00
Fredag:                          Stängt p.g.a. handläggning

Under jul och nyår så kommer telefontiderna för bygglovsenheten att utgå. Detta innebär att fr.o.m. den 20/12 t.o.m. 7/1 så är bygglovstelefonen stängd. Vi hänvisar till bygglov@svalov.se så återkopplar vi till sökande så snart som möjligt.

Bygglov behövs om du vill bygga nytt, bygga till eller i vissa fall ändra en byggnad eller en anläggning. Handläggningstiden för
ett normalt bygglov är 10 veckor. Välkommen att kontakta oss vardagar enligt ovanstående tider.

Information om lagändring gällande nya återgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

Idag finns en möjlighet att utan bygglov bygga en friggebod på högst 15 kvadratmeter i närheten av ett bostadshus. Den 2 juli 2014 ändrades lagstiftningen så att fler åtgärder vanligtvis blir bygglovsbefriande. De flesta av dessa åtgärder behöver till skillnad från friggebodarna anmälas till kommunen. Byggnadsnämnden ska sedan ge startbesked innan man får påbörja byggandet. Innan starbesked ges ska byggnadsnämnden pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande.

Ta kontakt med byggnadsinspektören, se kontaktuppgifter till höger, om du planerar att bygga nytt så får du ytterligare information om vad som gäller för din fastighet och vad du ska lämna in till byggnadsnämnden.

Mer information finnas på boverketslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hemsida och i broschyren "Får jag byggalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster". 

Bygglov

Det är bygg- och räddningsnämnden som lämnar tillstånd till byggande och till förvaring av brandfarliga varor. Nämnden är också tillsynsmyndighet för hissar och andra motordrivna anordningar.

En tidig kontakt med kommunens tjänstemän ger som regel snabbare och enklare behandling av din ansökan. Du kontaktar oss också vid problem med ovårdade fastigheter eller om du bara vill ha råd om ditt byggande.

Kommunen utför tillsyn under byggprocessen och ger råd och anvisningar i byggfrågor om byggande och byggnadsteknik. Allt enligt PBL (Plan- och bygglagen) och på uppdrag av bygg- och räddningsnämnden.

Enskilda avloppsanläggningar

Anmälan/ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning gör du hos Söderåsens miljöförbund.

Anmälningsärenden

För att få börja byggnadsarbetena krävs normalt att byggherren lämnar in en anmälan. När anmälan lämnats in ska nämnden kalla byggherren och dennes kontrollansvarige till teknisktsamråd (sker vid större projekt). Vid samrådet redovisar byggherren en kontrollplan som anger hur den egna kontrollen av projektet ska ske. När bygget är klart utfärdar nämnden ett slutbesked.

Beslut i bygglovsärenden fattas av handläggare eller av nämnden.

Avgifter

För bygglov och bygganmälan betalar du en avgift enligt en särskild taxalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2019-12-05

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Relaterad information


Informationsfoldrar

Kontakta

E-post

Tel: 0418- 47 50 98

Telefontider:

helgfria arbetsdagar

Måndag: 9.30 – 11.30
Tisdag: stängt p.g.a. handläggning
Onsdag: 9.30 – 11.30
Torsdag: 13.00 – 15.00
Fredag: stängt p.g.a. handläggning

Byggnadsinspektör
Pernilla Lindell 
e-post

Byggnadsinspektör/
bygglovshandläggare

Bedrija Halilovic
e-post

Bygglovsassistent

Anneli Tegnér Göransson
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun