Svalövs kommun

Energi- och klimatrådgivning

Via Söderåsens Miljöförbund erbjuder Svalövs kommun opartisk rådgivning som rör energi, klimat och transportfrågor. Rådgivningen är kostnadsfri.

Verksamheten vänder sig till allmänheten, företag och organisationer. Syftet är att minska energianvändningen och dess påverkan på klimatet.

Ekonomiskt stöd för Energikartläggning av små till medelstora företag
Energimyndigheten erbjuder ekonomiskt stöd till små och medelstora företag för att genomföra en energikartläggning. Stödet riktar in sig på företag som har en energianvändning över 300 MWh där Energimyndigheten kan betala ut 50% (max 50.000kr) av konsultkostnaden av en energikartläggning. Energikartläggningen kan hjälpa företag att hitta lönsamma åtgärder där företaget både sparar pengar och minskar sin miljöpåverkan. Det finns också möjlighet att söka andra stöd för energieffektiviseringsåtgärder. På Energimyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns vidare information om stöd som riktar in sig på små och medelstora företag

Energistrategi
I Svalövs kommuns energistrategi presenteras mål och åtgärder för minskning av växthusgaser inom kommunorganisationen och kommunen som geografiskt område.

Publicerad: 2017-03-20

Sidansvarig: Charlotte Lundberg

Relaterad information
Kontakt

Energi- och klimatrådgivare
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun