Svalövs kommun

Vatten och avlopp

Bild på brunnslock.

NSVA

Det är Nordvästra Skånes Vatten och Avloppsaktiebolag (NSVA) som ansvarar för vatten- och avloppsförsörjningen i Svalövs kommun.

NSVA är ett bolag som ägs gemensamt av Svalövs, Landskronas, Helsingborgs, Åstorps, Bjuvs och Båstads kommuner. Bolaget sköter drift och underhåll av de allmänna VA-anläggningarna i de sex kommunerna.  

Sydvatten

Svalövs kommun är delägare i AB Sydvatten, som levererar 90 procent av det dricksvatten som förbrukas inom kommunens verksamhetsområde, resterande 10 procent produceras i kommunens egna grundvattenverk i Röstånga och Stenestad.

Vattenkvaliteten i de olika orterna redovisas i tabellen nedan (de mest efterfrågade parametrarna).

Vattenkvalitet
ParameterSvalöv, Billeberga, Kågeröd, Teckomatorp inkl Norrvidinge och TågarpRöstångaStenestad
Hårdhet, °dh3,6-4,09-109-11
pH8,58,07,5
Fluorid, mg/l0,1-0,20,20,5
Publicerad: 2020-01-28

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Kontakt

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB
Box 2022
250 02 Helsingborg
Besöksadress: Rönnowsgatan 10

Tel: 010-490 97 00
Vardagar kl. 8.00-16.30
(Lunchstängt: kl. 12.00-12.30)

Övrig tid: enbart akut felanmälan

E-post: kundservice@nsva.se

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun