Svalövs kommun

Kommun & politik

Förtidsrösta i valet 2018!

Förtidsröstningen äger rum mellan den 22/8 och 9/9.
Läs mer här om var du kan förtidsrösta i Svalövs kommunöppnas i nytt fönster

Nya ledamöter, presider och ersättare

Majoritetsförhållandet i kommunfullmäktige och i några nämnder har förändrats då Socialdemokraterna, Centerpartiet, Feministiskt initiativ, Vänsterpartiet och Miljöpartiet valt att ingå ett valtekniskt samarbete. Tidigare var det Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna som styrde i koalition

Med anledning av detta valdes nya ledamöter, presidier och ersättare vid kommunfullmäktigemötet den 28 februari.

Följande val genomfördes:

Kommunfullmäktige
Till ordförande valdes Christer Laurell (C).
Till vice ordförande valdes Claes Hallberg (S).
Till andre vice ordförande valdes Ingrid Ekström (SD).

Kommunstyrelsen
Till ersättare efter Karl-Erik Kruse (S) valdes Eva Inhammar (C). Till ersättare efter Anders Svärd (S) väljs Émilie Lundgren (S).

Bildningsnämnden
Till ordförande valdes Fredrik Jönsson (C).
Till vice ordförande valdes Kim Hellström (SD).
Till ny ledamot valdes: Bedrija Halilovic (S) och Elisabet Ripa (FI).
Till ny ersättare valdes Anneli Appelskog (C).

BT Kemi Efterbehandling
Till vice ordförande valdes Kim Hellström (SD).

Bygg- och räddningsnämnden
Till ordförande valdes Håkan Andersson (C)
Till vice ordförande valdes Teddy Nilsson (SD)
Till ny ersättare valdes Jörgen Esbjörnsson (C)

Krisledningsnämnden Till ordförande valdes Jan Zielinski (S).
Till vice ordförande valdes Teddy Nilsson (SD).
Till ledamöter valdes: Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD), Olof Röstin (M) samt Anneli Persson (S).
Till ersättare valdes: Émilie Lundgren (S), Eva Olofsson (C), Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L) samt Krister Olsson (S).

Samhällsbyggnadsnämnden
Till ordförande valdes Lennart Pettersson (C).
Till vice ordförande valdes Teddy Nilsson (SD)
Till ny ledamot valdes Charlotta Eldh (MP)
Till ny ersättare valdes Julius Hansson (S).

Socialnämnden
Till vice ordförande, tillika ledamot, i socialnämnden valdes Hans Lindström (SD).
Till ersättare valdes: Ingrid Ekström (SD) och Kristina Carlsson (FI).

Valnämnden
Till ordförande valdes Göran Winér (S).
Till vice ordförande valdes Ingrid Ekström (SD).

Till ledamöter valdes: Göran Winér (S), Kate Haeggström (C), Ingrid Ekström (SD), Per Olof Andersson (M) samt Annette Hallberg (S).
Till ersättare valdes: Gunnar Bengtsson (S), Björn Nordström (C), Kim Hellström (SD), Birgitta Zadenius (L) samt Lillemor Gisselbrecht (S).

Valberedningsnämnden
Till ny ordförande i valberedningsnämnden efter Leif Hägg (M) valdes Ida Andersson (C).
Till ny vice ordförande i valberedningsnämnden efter Ida Andersson (C) valdes Ingrid Ekström (SD).
Till ny ledamot i valberedningsnämnden efter Leif Hägg (M) valdes Ann Pettersson (M).

Vård- och omsorgsnämnden
Till vice ordförande valdes Ingrid Ekström (SD).
Till ledamot valdes Martin Rosdahl (C).
Till ny ersättare valdes Marcus Donnerhag (S).

Bolagsstämmor
Till ny vice ordförande i styrelsen för AB SvalövsBostäder efter Lennart Pettersson (C) valdes Ingrid Ekström (SD).

Till nytt ombud för Svalövs kommuns aktier vid bolagsstämmor med AB SvalövsBostäder efter Karl-Erik Kruse (S) valdes Eva Olofsson (C).

Till ny suppleant i styrelsen för AB SvalövsBostäder efter Christer Laurell (C) valdes Johan Wigrup (C)

Till ny ledamot i styrelsen för AB SvalövsBostäder efter Lennart Pettersson (C) valdes Ida Andersson (C).

Till ny vice ordförande i styrelsen för AB SvalövsLokaler efter Lennart Pettersson (C) valdes Ingrid Ekstörm (SD).

Till nytt ombud för Svalövs kommuns aktier vid bolagsstämmor med AB SvalövsLokaler efter Karl-Erik Kruse (S) valdes Eva Olofsson (C).

Till ny suppleant i styrelsen för AB SvalövsLokaler efter Christer Laurell (C) valdes Johan Wigrup (C).

Till ny ledamot i styrelsen för AB SvalövsLokaler efter Lennart Pettersson (C) valdes Ida Andersson (C).

Till nytt ombud för Svalövs kommun vid KommunAssurans Syd AB bolagsstämmor efter Birgitta Jönsson (S) valdes Jan Zielinski (S).

Till nytt ombud för Svalövs kommun vid Kommuninvest i Sverige föreningsstämmor efter Birgitta Jönsson (S) valdes Lennart Petterson (C).

Till ny ersättare för ombud för Svalövs kommun vid Kommuninvest i Sverige föreningsstämmor efter Fredrik Jönsson (C) valdes Kim Hellström (SD).

Till nytt ombud för Svalövs kommun vid Kommunförbundet Skånes förbundsstämmor efter Birgitta Jönsson (S) valdes Jan Zielinski (S).

Till nytt ombud för Svalövs kommun vid Skånes luftvårdsförbunds förbundsstämmor efter Birgitta Jönsson (S) valdes Jan Zielinski (S).

Till ny ersättare ombud för Svalövs kommun vid Skånes luftvårdsförbunds förbundsstämmor efter Fredrik Jönsson (C) valdes Teddy Nilsson (SD).

Till ny ledamot i styrelsen för NSVA, Nordvästra Skånes Vatten- och Avlopps AB, efter Birgitta Jönsson (S) valdes Jan Zielinski (S).

Till ny ersättare i styrelsen för NSVA efter Fredrik Jönsson (C) valdes Teddy Nilsson (SD).

Till ny suppleant i styrelsen för Sydvatten AB efter Birgitta Jönsson (S) valdes Jan Zielinski (S).

Till ny ersättare för ombud vid AB Sydvattens bolagsstämmor efter Fredrik Jönsson (C) valdes Teddy Nilsson (SD).

Till ny nämndeman vid Lunds tingsrätt efter Ida Andersson (C) valdes Christer Laurell (C).

Publicerad: 2018-08-24

Sidansvarig: Michael Andersson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun