Svalövs kommun

Allmänna val

I Sverige hålls det allmänna val vart fjärde år och är det yttersta uttrycket för att vi lever i en demokrati. De allmänna valen hålls på nationell, regional och lokal nivå till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Vart femte år hålls val till europaparlamentet.

Valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och valen ska vara fria, hemliga och direkta.

  • Allmän rösträtt - rösträtten beror endast på sådana krav som folk i allmänhet kan uppfylla, dvs. ålder, medborgarskap och bostadsort.
  • Lika rösträtt - alla väljare har lika rätt att påverka valresultatet, dvs. en röst per person.
  • Fria val - ingen annan får bestämma vad väljaren ska rösta på.
  • Hemliga val - väljaren är inte tvungen att visa eller tala om hur han eller hon röstat.
  • Direkta val - väljarna utser direkt de som sitter i t.ex. riksdagen eller kommunfullmäktige - de är direktvalda av folket.
Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige
Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige infaller den andra söndagen i september vart fjärde år. Nästkommande val är den 9 september 2018.

Val till Europaparlamentet
Val till Europaparlamentet infaller vart femte år. Nästa val kommer att äga rum år 2019.

Välj bland rubrikerna till vänster för att lära dig mer om hur allmänna val fungerar.

Mer information om val

Mer information om val hittar du på:

Valmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

EU-upplysningens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Publicerad: 2017-11-30

Sidansvarig: Michael Andersson

Kontakt

Nämndsekreterare
Louise Linde
0418-47 50 37
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun