Svalövs kommun

Val till riksdag, kommun och region

Rösträtt vid riksdagsval

Du som senast på valdagen fyller 18 år, är svensk medborgare och bosatt i Sverige (eller någon gång har varit folkbokförd här) är röstberättigad vid allmänna val till riksdagen, kommun och landsting samt vid val till Europaparlamentet.

Rösträtt vid kommun- och landstingsfullmäktigeval

Utöver vad som sagts om riksdagsval äger du rösträtt vid val till kommun- och landstingsfullmäktige, om du senast på valdagen är:

  • Medborgare i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater
  • Medborgare i Island eller Norge
  • Eller om du i andra fall är utlänning, men varit folkbokförd i Sverige under tre år i följd före valdagen

Ambulerande röstmottagare

Kommunen kan förordna ambulerande röstmottagare för personer som inte själva kan ta sig till en vallokal och som inte själva kan ordna med bud.

De ambulerande röstmottagarna kommer att vara tillgängliga för tidsbokning och budröstning under förtidsröstningsperioden.

Publicerad: 2017-11-30

Sidansvarig: Michael Andersson

Kontakt

Nämndsekreterare
Louise Linde
0418-47 50 37
E-post

Göran Winér
Valnämndens ordförande
0709-14 53 17

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun