Svalövs kommun

Kvalitet och utveckling

Vad är kvalitetsarbete?

Kommunens verksamheter och tjänster har stor betydelse för Svalövsbornas vardag. Du som kommuninvånare har rätt att förvänta dig bra verksamhet för dina skattepengar. Därför jobbar vi systematiskt med kvalitetsarbete.Genom olika åtaganden och kvalitetsredovisningar tydliggör vi vad brukare och kunder kan förvänta sig av verksamheten.

Kvalitetsverktyg

Svalövs kommun arbetar med följande kvalitetsverktyg:

  • Qualis - används inom utbildning och barnomsorg.
  • Investors In People - används inom vård och omsorg.
  • BBIC - barns behov i centrum - används inom socialtjänsten.

Kvalitetscertifierade verksamheter

  • Kulturskolan i Svalöv blev som första kulturskola i Sverige, kvalitetscertifierad våren 2010 i kvalitetsverktyget Qualis.
  • Svalöfs gymnasium kvalitetscertifierades i Qualis första gången 2009 och för andra gången 2012. 2012 nåddes högsta resultat i hela Sverige.
  • Vård- och omsorgsverksamheten blev kvalitetscertifierade hösten 2010 i kvalitetssäkringsverktyget Investors In People (IIP).
  • BBIC- permanent licens erhållen våren 2011.

Medborgarundersökning (SCB)

Från och med 2012 genomför kommunen medborgar-undersökningar varje år. Genomfördes tidigare vartannat år.

Företagsundersökning (SCB)

Kommunen genomför även företagsundersökningar, den senaste genomfördes våren 2010.  

Insikt 2011 (SKL)

En servicemätning av kommunens myndighetsutövande genomförd 2011. 

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

Svalövs kommun deltar från 2010 i Kommunens kvalitet i korthet. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med 200 kommuner tagit fram ett 50-tal frågor som ur ett medborgarperspektiv speglar kvaliteten i kommunerna. Frågorna är hämtade från olika verksamhetsområden och ger en samlad bild av vad kommunen åstadkommer. 

Värdegrund - Bohica                      

Kommunens kvalitet visar vi genom de värderingar vi har och tydligast blir det i mötet mellan människor. Därför är bemötandeutbildning under 2010/2011 en del i Svalövs kommuns värdegrundsarbete. All tillsvidareanställd personal och alla långtidsvikarier deltar. Genom utbildningen ska engagemang och samsyn skapas kring hur vi ska bemöta våra brukare, kommuninvånare och kollegor. Vi ska utveckla vår kunskap och förmåga i bemötandesituationer och förbättra våra kärnkunskaper om Svalövs kommun.

Öppna Data

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen eller landstinget kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt.

Här vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns i Kolada för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgängligt.

Publicerad: 2017-11-13

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun