Svalövs kommun

Sammanträdestider 2020

Observera att samtliga tider är preliminära. Ordföranden i respektive organ avgör inför varje preliminärbokat tillfälle om det finns behov av att genomföra ett sammanträde.

Kallelser till kommunens sammanträden skickas normalt en vecka innan utsatt datum. Du kan ta del av både kallelser och handlingar i kommunens diarium.

Möten, handlingar


Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten.

(kl. 18.30-22.30) 27 januari, 24 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 15 juni, 31 augusti, 28 september, 26 oktober, 30 november och 21 december.


Nämnder, styrelser och utskott

Möten för nämnder, styrelser och utskott är inte öppna för allmänheten.

Kommunstyrelsen 2020

(kl. 13.30-17.00) 13 januari, 10 februari, 9 mars, 14 april, 11 maj, 1 juni, 17 augusti, 14 september, 12 oktober, 16 november och 7 december.

Bygg och räddningsnämnden 2020

(kl. 13.30-16.30) 20 januari, 17 februari, 23 mars, 20 april,
18 maj , 16 juni, 20 juli, 24 augusti, 21 september, 19 oktober, 23 november och 22 december.

Samhällsbyggnadsnämnden 2020

​(kl 13.00-16.30) 23 januari, 20 februari, 26 mars, 23 april, 14 maj, 18 juni, 27 augusti, 24 september, 29 oktober, 19 november och 17 december.

​Bildningsnämnden 2020

(kl 13.30-16.30) 30 januari, 27 februari, 17 mars, 7 april, 7 maj, 11 juni, 13 augusti, 10 september, 13 oktober, 12 november och
14 decemver.

Vård- och omsorgsnämnden 2020

​(kl 13.30-16.30) 22 januari, 19 februari,
25 mars, 22 april, 13 maj, 10 juni, 26 augusti, 23 september, 21 oktober, 25 november, 16 december.

Socialnämnden 2020

(kl. 09.00) 9 januari, 30 januari, 27 februari, 26 mars, 23 april,
28 maj, 18 juni, 30 juli, 27 augusti, 1 oktober, 29 oktober,
26 november, 17 december.

Rådet för funktionshindrade och pensionärer 2020

(kl 13.00-16.30) 6 februari, 8 april, 3 september.

Kommunstyrelsens utskott

Arbetsutskottet 2020

(kl. 13.30-16.30) 28 januari, 25 februari, 31 mars, 28 april,
19 maj, 4 augusti, 1 september, 29 september, 3 november,
24 november och 15 december.

Personalutskottet 2020

(kl 13.30) 21 januari, 18 februari, 24 mars, 21 april, 12 maj,
28 juli, 25 augusti, 22 september, 27 oktober, 17 november och
8 december.

Övriga styrelser

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling 2020

(kl. 09.00) 29 januari, 25 mars, 29 april, 2 september, 28 oktober och (kl. 10.00) 16 december.

AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler 2020

(kl. 15.00 resp. 16.00): 20 februari, 16 april, 23 maj, 28 maj, 2 juni (årsstämma), 27 augusti, 15 oktober och 19 november.

Revisionen 2020

(kl. 09.00 - 15.00, om inte annat anges i kallelse) 21 januari,18 februari, 24 mars, 15 april, 19 maj, 23 juni, 25 augusti, 15 september, 20 oktober, 24 november och 16 december.

Publicerad: 2020-02-19

Sidansvarig: Louise Linde

Relaterad information
Relaterade länkar
Kontakt
Nämndsadministrationen
0418-47 50 00
e-post
Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun