Svalövs kommun

Organisation

Politiska organisationen

I den politiska organisationen är kommunfullmäktige den viktigaste politiska arenan.

Den politiska styrningen ska vara tydlig och fokusera på kvalitetsarbete, medborgardialoger och långsiktiga strategier för ökad inflyttning och utveckling av kommunen.

Kommunfullmäktige

Ordförande: Lennart Pettersson (C)
1:e vice ordförande: Ann Pettersson (M)
2:e vice ordförande: Ingrid Ekström (SD)

Kommunstyrelsen

Fredrik Jönsson (C), ordförande
Angelie Fröjd (M), 1:e vice ordförande

Kommunförvaltningen

Förvaltningens uppdrag och strävan är att leverera bästa möjliga verksamhet och resultat för kommunens invånare, företag och besökare i Svalövs kommun.

Kommunens ledningsgrupp arbetar efter ledstjärnan - den moderna och progressiva kommunen. Följande personer ingår i ledningsgruppen:

Stefan Larsson, kommunchef
Hans Dahlqvist, utbildningschef
Mikael Lindberg, tf socialchef
Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef
Michael Andersson, administrativ chef
Jan Bengtsson, ekonomichef
Cecilia Hagström, HR-chef
Katarina Borgstrand, utvecklings- och näringslivschef
Daniel Henriksson, kommunikationschef

Publicerad: 2018-11-07

Sidansvarig: Michael Andersson

Kontakt

Kommunikationschef
Daniel Henriksson
0418-47 50 24
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun