Svalövs kommun

Kulturcentrum

Medborgardialog om Kulturcentrum

Under april och maj månad 2011 har välfärdsberedningen genomfört en medborgardialog angående frågan om ett eventuellt centrum för kunskap, kultur och fritid.

Dialogen har genomförts dels genom öppna möten i Svalöv, Billeberga och Kågeröd, dels genom en enkät som publicerats på kommunens hemsida och på Rexnet (skolornas verksamhetssystem).

110 enkätsvar har lämnats på kommunens hemsida. Sammanställning av dessa finns under relaterade länkar till höger.

I Rexnet besvarades enkäten av 178 elever och 276 vårdnadshavare.

Publicerad: 2016-10-04

Sidansvarig: Thomas Arnström

Relaterade länkar
Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun