Svalövs kommun

Projekt

Svalövs kommun deltar i projekt, samordnat av SKL (Sveriges kommuner och landsting), för att utveckla medborgardialogen

Svalöv avrapporterade första fasen av ett projekt med nätverk mellan kommuner i Sverige som arbetar med medborgardialog. Det skedde vid ett möte i Stockholm den 30/11 då kommunfullmäktiges ordförande Leif Hägg och kvalitets och myndighetschef Kerstin Lingebrant besökte SKL i samband med ett nätverksmöte.

Det är en brokig samling av kommuner som deltagit i nätverket och resultatet är lika blandat. Svalöv kan konstatera att man kommit långt i arbetet i en jämförelse med andra kommuner. Framför allt har Svalöv bedrivit medborgardialog i praktiken, vilket inte alltid varit fallet bland andra kommuner. Avslutningen innebar att Svalöv lämnade ett underlag till rapport samt en ca 5 minuters film med intryck från första årets arbete.

Även om vi i många avseenden upplever vårt arbete som trevande och i en inledningsfas innebär Svalövs goda förutsättningar, med bred förankring, en möjlighet att delta i ett fortsatt projekt (VIP) som har haft sitt första möte den 17 november. I detta nya nätverk ingår bl a Örebro landsting, Ale, Bollnäs, Eksjö, Malmö, Svenljunga och Östersund.
SKL utlovar processtöd, utbildning och erfarenhetsspridning. En plan skall upprättas senast februari nästa år där även behovet av fortsatt stöd skall anges liksom behov av utvecklingsinsatser.
Publicerad: 2016-10-04

Sidansvarig: Thomas Arnström

Kontakt

E-post

Växel: 0418-47 50 00

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun