Svalövs kommun

Resultat gång- och cykelvägar

Resultat från medborgardialog om gång- och cykelvägar

Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen har, under våren, genomfört medborgardialoger med ämnet "gång- och cykelvägar". De har genomförts i kommunens olika tätorter i form av öppna möten som annonserats i lokalpressen och på kommunens hemsida. I samband med dialogen har också ortens skola fått möjlighet att arbeta med frågan. Skolornas arbeten och synpunkter presenterades vid mötena i respektive ort.

Dialogernas utgångspunkt har varit att lyssna och ta tillvara invånarnas syn i frågan och föra ett samtal kring behov och prioriteringar.

Rapporten har varit ute för information och eventuella synpunkter till de politiska partigrupperna i kommunen. Detta i första hand för att sprida kunskapen om hur kommunens invånare ser på frågan.

Rapporten och förslag till vidare hantering av frågan kommer att överlämnas till kommunfullmäktige för debatt i frågan under septembermötet.

Publicerad: 2016-10-04

Sidansvarig: Thomas Arnström

Relaterad information
Kontakt

E-post

Växel: 0418-47 50 00

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun