Svalövs kommun

Välfärdsberedningens dialog med idéburna organisationer

Slutrapport: Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Svalövs kommunPDF (pdf, 602.4 kB).

Kommunfullmäktige har noterat rapporten samt gett Välfärdsberedningen i uppdrag att senast den 1 augusti 2014 inkomma med förslag till överenskommelsetext.

Välfärdsberedningen arbetar just nu med att ta fram ovan angivna förslag på överenskommelsetext och kommer under maj-juni skicka förslaget på remiss till kommunens idéburna organisationer.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Anna Fritzheimer, Kvalitetsstrateg, 0418-475049.

Claes Hallberg
Ordförande Välfärdsberedningen

”Den idéburna sektorn är ett samlingsbegrepp för organisationer som främjar ett värde, ett mål eller en idé som gynnar allmän- eller medlemsintresset, som återinvesterar ev. vinster och som är fristående från den offentliga sektorn. Det kan röra sig om t. ex. ideella föreningar, kooperativ, trossamfund eller stiftelser.”

Publicerad: 2016-10-04

Sidansvarig: Michael Andersson

Kontakt

E-post

Växel: 0418-47 50 00

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun