Svalövs kommun

Näringsliv

Svalövs kommun stödjer en positiv utveckling av det lokala näringslivet och besöksnäringen - en näring som huvudsakligen består av små och medelstora företag.

Svalövs kommun arbetar för att på olika sätt samverka och stimulera, samt medverka till att skapa ett kreativt och framåtsträvande företagsklimat inom alla sektorer i kommunen genom olika aktiviteter och projekt som exempel.

  • Företagsfrukostar 6 gånger om året
  • Företagsbesök till minst 30 företag om året
  • Möjlighet att informera om sitt företag på kommunstyrelsen
  • Med NKI (nöjd kund index) hur kommunen sköter sin myndighetsutövning
  • Mässa vart annat år
  • Företagslots
  • FöretagsGuide

Aktuella nyheter

2016-06-09

HÄR KOMMER LITE SOMMARINFORMATION FRÅN OSS PÅ SVALÖVS KOMMUN / NÄRINGSLIV & TURISM.

Näringsliv & Turism kommer att vara bemannade i stort sett alla dagar under sommaren. Lättast att nå oss är via mail till Svalövs kommun, info@svalov.se eller telefon. Det går också att besöka oss på kontoret på Svalegatan under förmiddagarna.

Turistbyrån i Röstånga kommer att vara öppen måndag till fredag kl. 10-18, lördag och söndag kl. 10-15.

Till sist så vill vi önska alla en riktigt skön sommar. Vi hoppas att se er på nästa företagsfrukost som är onsdagen den 24 augusti.

Hälsningar Katarina, Gisela, Maggie och Kristina.


2016-04-13

Datumar för våra Företagsfrukostar är:

2016, 24 augusti, 12 oktober och 7 december.

2017, 8 februari, 5 april, 31 maj, 23 augusti, 25 oktober och 6 december.


Årets Företagare 2015

Nomineringarna är nu avslutade. Vi vill tacka alla som har hjäpt oss med att nominera.

Årets Företagare i Svalöv kommun delas ut till en företagare som utfört en prestation i sin kommun och som fungerar som en förebild för andra företagare samt uppfyller dessa kriterier:

Innehar ett betydande ägande av företaget
– Aktivt driver företaget
– Har företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
– Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare
– Visar prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras
– Har uthålligt god lönsamhet
– Inte har några allvarliga betalningsanmärkningar
– Inte nyligen är dömd i domstol

2015-06-05

Tips Från Söderåsens Miljöförbund till alla företagare.


Har du ogräs runt din verksamhet?

Om du har tänkt sprida ogräsmedel yrkesmässigt på grusytor eller hårdgjorda ytor måste du ha tillstånd från Söderåsens miljöförbund. Det är en av nyheterna när reglerna om bekämpningsmedel nu har ändrats.

Platser där du behöver tillstånd: - inom vattenskyddsområden 

- tomtmark för flerfamiljshus

- gårdar till skolor och förskolor

- allmänna lekplatser, parker och trädgårdar

- idrotts- och fritidsanläggningar

- vid planerings- och anläggningsarbete

- vägområden, grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor

- hårdgjorda ytor (asfalt, betong)

Platser där användningen ska anmälas i förväg:

- på vägområden, mot invasiva arter (ex jättebjörnloka)

- på banvallar

- på allemansrättslig mark som är större än 1 000 m2 (ej åkermark)

Tänk också på att bekämpningsmedlet ska vara godkänt av kemikalieinspektionen. Om du använder ett preparat i klass 1 eller 2 måste du ha särskild utbildning. Om preparatet är godkänt finns registreringsnummer och uppgifter om vilken klass medlet tillhör på förpackningen.

Tillstånd ges i första hand för ogräsättika. För att få tillstånd att använda Roundup eller andra glyfosatpreparat krävs särskilda skäl. Ansökningsblankett hittar du på förbundets hemsida http://www.smfo.se/länk till annan webbplats

Hör gärna av dig till miljöförbundet om du vill veta mer!


Publicerad: 2016-06-09

Sidansvarig: Gisela Christensson

Nyhetsbrev

Läs senaste nyhetsbrevet från Näringsliv- och turism
Gilla Näringsliv på Facebook

Intressanta länkar

Kontakt

Besöksadress:
Svalegatan 4 F
268 31 Svalöv
Fax: 0418-47 50 26  
naringsliv@svalov.se
          

Katarina Borgstrand

Näringsliv- & Turismchef

Katarina Borgstrand
0418-47 53 20
E-post 

Näringslivsassistent

Gisela Christensson
0418-47 53 06
E-post 

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun