Svalövs kommun

Årets Företagare 2015

Fr. v. i bild: Olof Röstin (M), kommunalråd, Birgitta Jönsson (S), kommunstyrelsens ordförande, Arne Nordqvist och Robert Nilsson från Företagarna, Muhammed Mheisen, Teddy Nilsson (SD), oppositionsråd, Katarina Borgstrand, näringsliv- och turismchef, Fredrik Löfqvist, kommunchef samt Fredrik Jönsson (C), v. ordf. kommunstyrelsens arbetsutskott.

Årets Företagare 2015 heter Muhammed Mheisen och han driver Billeberga Bildemontering AB.


2015 års företagare i Svalövs kommun är Muhammed Mheisen, som äger och driver företaget Billeberga Bildemontering AB.

Muhammeds företag ligger vid Billeberga företagspark och själva affärsidén är att återvinna produkter inom fordonsindustrin på ett miljöanpassat sätt.

Det är Företagarna Landskrona/Svalöv, i samarbete med Svalövs kommun, som utser vinnaren. Priset ges till en företagare som visar prov på extra kreativitet och företagsamhet samt fungerar som en inspirationskälla och förebild för andra företag.

Årets Företagare i Svalöv kommun delas ut till en företagare som utfört en prestation i sin kommun och som fungerar som en förebild för andra företagare samt uppfyller dessa kriterier:

Innehar ett betydande ägande av företaget
– Aktivt driver företaget
– Har företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
– Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare
– Visar prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras
– Har uthålligt god lönsamhet
– Inte har några allvarliga betalningsanmärkningar
– Inte nyligen är dömd i domstol 

Publicerad: 2019-09-10

Sidansvarig: Gisela Christensson

Kontakt

Utvecklings- och näringslivschef

Katarina Borgstrand
0418-47 53 20
E-post

 

Näringslivsassistent

Gisela Christensson
0418-47 53 06
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun