Svalövs kommun

Avgifter

I kommunen erbjuder vi en rad tjänster som rör hemvården, hemsjukvården och särskilt boende. Avgifterna för tjänsterna är olika stora beroende på vilken typ av tjänst det är och hur stor vår insats är. På nästa sida kan du se avgifterna för varje tjänst.

Avgiftstak (maxtaxa)

Från den 1 juli 2002 har Sveriges Riksdag beslutat att det ska finnas ett avgiftstak – så kallad maxtaxa – för vad du ska betala.

Det innebär, att hur många vårdtjänster du än har rätt att få, betalar du aldrig mer än en viss summa. Från 1 januari 2019 är den summan 2 089 kronor per månad. Hyra för bostad och dina matkostnader ingår inte i detta belopp.

När du ansökt om och fått en eller flera tjänster får du med posten en individuell uppgift på hur mycket du ska betala. Summans storlek är beroende av vilka inkomster och utgifter du har. Men den blir alltså aldrig högre än 2 089 kr per månad.


Förbehållsbelopp

För att räkna ut din summa använder vi oss av det så kallade förbehållsbeloppet, som är en norm, ett schablonbelopp, för ”normala levnadsomkostnader”. Det är enbart till för att på ett rättvist sätt räkna ut din taxa. Och för att skydda den som har låga inkomster från att betala mer än vad man förmår. Förbehållsbeloppet, och därmed också maxtaxan, ändras år från år för att följa samhällets prisutveckling.

Har du frågor?

Vill du veta hur vi kommit fram till ditt belopp eller om du har andra frågor om avgifter kan du ringa 0418-47 52 01.

Avgifter för 2019

Service och omvårdnad i ordinärt boende

Hemvården

Omvårdnad: 23 kronor/timme
Service: 255 kronor/timme

Hemsjukvård

Besök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast:
297 kronor/besök, högst 1 469 kronor/månad.
Avgiften gäller även vid utprovning och hämtning av hjälpmedel.

Kortidslån av hjälpmedel

Lån upp till tre månader: 300 kronor/lån.
Vid lån utöver tre månader tillkommer avgift 100 kronor/påbörjad månad.

Trygghetslarm

Abonnemang: 241 kronor/månad.
Engångskostnad vid installation: 235 kronor.

Matdistribution

Mat (lunch): 61 kronor/portion.
Matdistribution: 21 kronor/portion.

Dagvård med demensinriktning

Endast avgift för mat (lunch): 61 kronor/portion.

Tillfälligt korttidsboende

Summan innefattar vård, boende, mat och förbrukningsvaror:
189 kronor/dygn.

Avlösare eller ledsagare

Debitering sker enligt omvårdnadstaxan: 23 kronor/timme.


Service och omvårdnad i särskilt boende

Särskilt boende

Avgift för service och omvårdnad: 2 089 kronor/månad.

Måltider

Alla måltider på särskilt boende: 3 471 kronor/månad.

Publicerad: 2019-02-22

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Relaterad information

Läs mer i vår broschyr om insatser, våra boenden och avgifter m.m.

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun