Svalövs kommun

GPS

Foto en naturstig.

GPS - Ett ungdomsprojekt för de som är mellan 16-29 år och är i behov av hjälp att bli självförsörjande

Vi arbetar med ungdomar mellan 16-29 år som vill ha hjälp att komma vidare i livet. De som av någon anledning känner att de har fastnat och inte kommer framåt av olika orsaker. Vårt mål är att alla ska närma sig ett arbete eller studier för att på sikt bli självförsörjande och oberoende av andra.

Vi arbetar med olika metoder, såsom Supported Employment med flera, där alla har gemensamt att ”öppna ögonen” och se möjligheter.

Vi använder oss av lösningsinriktad metodik, ett holistiskt tänkande vilket betyder att se helheten ”kropp och knopp i balans” och individbaserad pedagogik.

Vi ser till den enskildes behov och utgår från dessa förutsättningar när vi strukturerar handlingsplan och målbild.

Vi arbetar med mental träning och att ge verktyg för att individen själv ska kunna förverkliga sina mål och drömmar.

Vi följer varje individ hela vägen eller slussar dem vidare till annan expertis som kan vara relevant i sammanhanget.

Vi tycker att det är viktigt att alla ungdomar får likvärdig chans i livet. Alla är olika och har olika behov av support för att hitta sin väg i livet.

Publicerad: 2018-03-22

Sidansvarig: Mikeal Lindberg

Kontakt

GPS

Besöksadress:
Svalegatan 25, Svalöv

Arbetsmarknads-
konsulent

Suzana Majetic
0418-47 50 41
0709-45 10 47
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun