Svalövs kommun

UngKraft

En mötesplats med vägledning för unga i Svalöv.

Fakta om UngKraft
Svalövs kommun har beviljats statlig finansiering av MUCF- myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor för projektet UngKraft.

UngKraft är en mötesplats för unga som startat under våren/sommaren 2017. Syftet är att underlätta etableringen, arbets- och samhällslivet för unga som varken arbetar eller studerar, eller unga som löper risk att hamna i en sådan situation. Det krävs därför ett medvetet och systematiskt förebyggande arbete och tidiga insatser med ett helhetsperspektiv utifrån ungas behov. Mötesplatsen kommer att samarbeta med olika aktörer som redan är involverade i arbetet för de unga som behöver vägledning och stöd. UngKraft kommer erbjuda ungdomen aktiviteter som i sin tur leder till ungdomens personliga utveckling mot självständighet. 

Målgrupp
Målet med UngKraft är att arbeta uppsökande parallellt med att locka ungdomar mellan 15-25 år till en positiv mötesplats, där det finns aktiviteter som svarar mot individens olika behov.

Vilka är vi?
UngKraft är en verksamhet i samverkan mellan fritidsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen samt Arbetsförmedlingen i Landskrona.

Vår idé
Idén är att ett gemensamt fokus på individen ökar möjligheten till utveckling mot sysselsättning. Vi samverkar för att mobilisera och bättre utnyttja de resurser och stödåtgärder som finns för målgruppen.

Mötesplats
Utbudet i UngKraft ska bidra till att unga ökar sin anställningsbarhet och kompetensutvecklas genom kartläggning, motivationshöjande insatser, utbildningsinsatser, friskvård, workshops samt vägledningskurser med mera.

Var?
Vi finns på Svalegatan 25 Svalöv.

 

Publicerad: 2019-10-23

Sidansvarig: Mikeal Lindberg

Kontakt

Enhetschef
Cesar Vargas
Tel: 0418-47 54 08
E-post

Besöksadress
Svalegatan 25
268 31 Svalöv

Drop-in-tider
Måndagar: stängt
Tisdagar: kl 15.00-18.00
Onsdag: 16.00-18.00
Torsdagar: kl 15.00-18.00

På onsdagar finns det möjlighet till extra mattehjälp.

Vid varje tillfälle finns det möjlighet till extra engelskahjälp.

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun