Svalövs kommun

Ansöka om insatser

Ungdomar på promenad

Så ansöker du om insatser

  • Om du är under 15 år ansöker din vårdnadshavare.
  • Du som är 15-17 år kan själv ansöka, om du förstår innebörden, annars ansöker din vårdnadshavare.
  • Har du fyllt 18 år ansöker du själv eller din företrädare, eller gode man/förvaltare.

Ansökan lämnas till kommunen, som godkänner eller avslår ansökan.

Godkänns ansökan gör man upp en plan för hur stödet ska utformas.

Om ansökan inte godkänns, kan du överklaga. Överklagan lämnar du till den som gav avslaget, som i sin tur lämnar den till förvaltningsrätten för prövning.

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, gäller för:

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Den som blivit hjärnskadad som vuxen och därmed fått sin begåvning nedsatt.
  • Den som har stora och varaktiga funktionshinder och därför behöver mycket stöd. Det gäller inte för personer som har svårigheter för att de är gamla.
Publicerad: 2017-11-09

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Blanketter

Ansökan om insatserPDF (pdf, 1.1 MB)

Relaterade länkar
Kontakt

LSS-handläggare
Cecilia Åkerblom
0418-47 53 51
E-post

LSS-handläggare
Helén Kristensson
Tel: 0418-47 53 02
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun