Svalövs kommun

Politiker utmanar vårdpersonal

Kom till brandstationen och se när politiker utmanar vårdpersonal i det fysiska brandmannatestet.

Skriv alternativtext här...

När: tisdagen den 18 september kl 16.00-ca 21.00. Avslutas med prisutdelning.
Var: Brandstationen i Svalöv

Beskrivning: Syftet är att visa på kopplingen mellan Solgården, Räddningstjänsten och politiken. Med arrangemanget vill man lyfta vikten av fysisk aktivitet, jämställdhet och visa på möjligheten att arbeta som deltidsbrandman. Räddningstjänsten står inför en ny rekryteringsfas och hoppas kunna väcka intresse för arbetet.

Detta är ett arrangemang på initiativ av Håkan Andersson, ordförande i Bygg- och Räddningsnämnden.

Välkommen!

Publicerad: 2018-09-05

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun