Svalövs kommun

Centrala Elevhälsan

Centrala Elevhälsan arbetar mot samtliga kommunala förskolor och grundskolor samt vissa fristående förskolor.

Centrala Elevhälsans personal:

Verksamhetschef
Marie Alemo, 0709-47 52 32, e-post

Teamet ansvarar för fördelning av centrala resurser avseende barn med behov av extraordinära stödåtgärder/tilläggsbelopp. Ansökan görs vid behov av respektive rektor eller förskolechef.

Specialpedagog
Boel Wallison Hansson, 0709-45 10 08
Mia Sandberg, 0418-47 54 75, e-post

Kurator
Annette Mander, 0418-47 50 57, e-post
F-6 Heleneborgsskolan, Parkskolan, Billeshögskolan, Midgård

Paulina Sinisalo, 0418-47 52 43, e-post
Linåkerskolan

Psykolog
Gunnel Christersson, 0418-47 50 39
Lisette Åkesson, 0418-47 52 96

Logoped
Julia Rubér, 0709-45 10 68, e-post

Skolsköterska
Naemi Selien, 0418-47 53 17 - ledig tom 210331
Vikarie Cecilia Jeraeus
Linåkerskolan

Kerstin Mibesjö, 0418-47 53 40
Midgård, måndag-tisdag
Billeshögsskolan, torsdag-fredag

Diana Patriksson, 0418-47 52 58.
Heleneborgsskolan, måndag, onsdag-fredag
Parkskolan, tisdag

Gunn Persson, 0418-47 51 21
Lunnaskolan, måndag-tisdag.
Parkskolan, onsdag

Skolläkare
Gunilla Stripple
Träffas efter överenskommelse med skolsköterskan på respektive skola.

Hörselpedagog
Åsa Thorup
Kontaktas vid behov genom elevhälsochefen.

Mobila språkteamet
Marie Persson
Ingela Persson
Julia Rubér
Mer information hittar du under förskola/mobila språkteamet


Publicerad: 2020-03-31

Sidansvarig: Marie Alemo

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun