Svalövs kommun

Anmälan & avgifter

Anmälan

Vi tar i första hand in nya elever i samband med terminsstart på hösten och våren.

Efter anmälan placeras du i kö. Så snart det finns plats på något av dina valda ämnen kontaktar Kulturskolan dig.

Det finns möjlighet att delta i mer än ett ämne.

När du tackat ja till en plats på Kulturskolan är du skyldig att betala terminsavgift.

Ingen återanmälan behövs inför ny termin för ett ämne du redan deltar i.

Blåsorkesterprojekt - fortsättningskurs Blåsningen

Elever som deltagit i blåsorkesterprojekt i samarbete med Heleneborgsskolan och som önskar fortsätta på Kulturskolan nästa termin anmäler sig till fortsättningskursen Blåsningen i formuläret nedan.

Avgifter

  • Terminsavgift per ämne/instrument: 900 kr. Medverkan i orkester är kostnadsfri om du deltar i Kulturskolans instrumentalundervisning. 
  • Syskon till fullt betalande elev betalar endast halv avgift: 450 kr/termin. 
  • Terminsavgiften för Kurser för de yngsta (10 tillfällen) är 450 kr.

Hyra instrument

De flesta instrument går att hyra till en kostnad av 400 kr/termin.

Uppsägning av plats

Om en elev vill säga upp sin plats innan terminens slut ska vårdnadshavare meddela respektive lärare. Om avanmälan sker senast 25 september på höstterminen respektive 10 februari på vårterminen betalar man halv terminsavgift, därefter hel terminsavgift.

Uppsägning av plats inför kommande termin sker senast 15 december inför vårterminen och senast 15 maj inför höstterminen.

Faktura

Faktura på terminsavgift och eventuell instrumenthyra skickas ut per post med förfallodag 31 oktober för höstterminen respektive 31 mars för vårterminen.

Hantering av personuppgifter

Ändamål/syfte med hanteringen
Dina personuppgifter kommer att användas för att hantera anmälan från dig gällande plats på Kulturskolan.

Personuppgiftsansvarig
Bildningsnämnden är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig på info@svalov.se, tel. 0418-47 50 00.

Rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen
Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter genom tjänsten är förpliktelse att fullfölja ett avtal mellan dig som användare och Kulturskolan. Gallring av personuppgifter hanteras enligt gällande dokumenthanteringsplan.

Läs mer om hur Svalövs kommun hanterar dina personuppgifterlänk till annan webbplats

Fyll i anmälan nedan:

Markera ditt förstahandsval: * (obligatorisk)

Markera ditt förstahandsval:Markera ditt andrahandsval:

Markera ditt andrahandsval:


Markera ditt tredjehandsval:

Markera ditt tredjehandsval:


Vårdnadshavares för- och efternamn

Publicerad: 2019-12-11

Sidansvarig: Anja Liabäck

Relaterad information
Kontakt

Assistent

Gabriella Blum
0418-47 50 87
gabriella.blum@svalov.se

Kulturskolechef

Anja Liabäck
0418-47 51 44
anja.liaback@svalov.se

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun