Svalövs kommun

Kvalitet och utveckling

Svalövs kommun arbetar efter en modell där det systematiska kvalitetsarbetet och utvecklingsarbetet hänger nära samman. Det innebär att utvecklingsinsatserna är ett resultat av analyser av verksamhetens resultat.

Inom Sektor Utbildnings systematiska kvalitetsarbete har ett antal utvecklingsområden identifierats. Dessa utgör förvaltningens gemensamma handlingsplan, från förskolan och hela vägen framåt. Syftet med handlingsplanen är att höja måluppfyllelsen, genom höga förväntningar på både barn, elever och varandra.

Utvecklingsområden

  • Systematiskt kvalitetsarbete
  • Svalövspulsen
  • Språkutvecklande arbetssätt
  • Undervisningskvalitet
  • Digitalisering
  • Barn- och elevhälsa
  • Framtida lärmiljöer
Publicerad: 2020-01-10

Sidansvarig: Ulrika Bodenäs

Kontakt

Kvalitetskoordinator

Katarina Anjert
0418-47 54 78
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun