Svalövs kommun

Skoldatatek

Välkommen till Skoldatateket i Svalövs kommun

Skoldatateket är en pedagogisk verksamhet där specialpedagogik tillsammans med kompetens kring IT sätts i centrum.

Vi arbetar för att ge skolpersonal kunskap i hur de kan ge alla elever förutsättningar att nå så långt som möjligt i sitt lärande med hjälp av alternativa lärverktyg. Vår målgrupp är skolpersonal som möter elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och koncentrationssvårigheter.

Skoldatateket erbjuder

  • Workshops/utbildning i alternativa lärverktyg
  • Vägledning i användning av alternativa lärverktyg till pedagoger/arbetslag
  • Utlåning av lärverktyg under begränsad tid
  • Workshops/utbildning för personal kring berörda elever och pedagogisk support
  • Introduktion/utbildning i alternativa lärverktyg till elev/elevgrupper

Du är alltid välkommen att kontakta Skoldatateket för att få råd och stöd. Du kan också ta kontakt med mig för att se vad vi kan erbjuda. För vägledning kring specifik elev eller grupp av elever, kontakta mig så kommer vi överens om tider.

 

Publicerad: 2018-08-14

Sidansvarig: Marie Alemo

Relaterad information
  • Ansökningsblankett
  • Informationsfolder:
    Skoldatateket
Kontakt

Specialpedagog
Anna-Karin Erling
0709-47 52 40
e-post

annakarin.erling@svalov.se

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun