Svalövs kommun

Skolskjuts, grundskolan

Fördtydligande gällande skolresa från Kågeröd
Kågeröds skolbussar som numera alltid körs av Bergkvara ska anlända samt avgå ifrån ”hållplats Lunnaskolan” i Kågeröd där även Skånetrafikens linje 230 stannar.

Lunnaskolans elever som åkt med bussarna följer med personal upp till Lunnaskolan, likt tidigare år. Medan Linåkerskolans elever hoppar på de väntande Bergkvarabussarna som avgår 8.10.

Kort och gott. Planen för Linåkerskolans elever som bor i Kågeröds tätort: resa sker med Bergkvara på morgonen samt resa sker med linje 230 på eftermiddagen (precis som tidigare år).

De elever som ska gå på en annan skola i Svalövs kommun men som bor i Kågeröd åker med samma avgång som tidigare på linje 230. Annars hinner de inte fram i tid till skolan.

Skolresa, barn på bussen

OBS! Nya regler gäller för nästa läsår. Läs mer häröppnas i nytt fönster.

Skolresa är ett samlingsbegrepp för resan till och från skolan, som bekostas av kommunen och utförs i direkt anslutning till skolans start på morgonen och avslut på eftermiddagen.

Här ned följer en kort sammanfattning om vad de olika begreppen betyder. Läs gärna mer i regelverket för grund- och särskole-elevers skolresor i Svalövs kommun.

OBS! Ny kortlösning kommande läsår 19/20. För att hinna bli klara i tid önskar vi därför att du skickar in din ansökan snarast möjligt.

Skoltransport - skolresa med allmänna kommunikationer

Skoltransport är en av kommunen bekostad skolresa, som utförs med allmänna kommunikationer eller som helt eller delvis är finansierad av kommunen men anordnas av elevens vårdnadshavare.

Ansökan krävs vid val av annan skola samt vid växelvis boende. Ansökan finns till höger under "relaterad information". Läs anvisningarna på baksidan av blanketten.

Skolskjuts - skolresa med särskilt upphandlade skolbussar

Skolskjuts är av kommunen för ändamålet särskilt anordnad och bekostad skolresa enligt skolskjutsförordningen (SFS 1970:340).

Särskild skolskjuts - för elever med funktionshinder

Särskild skolskjuts är skolresa som anordnas på ett särskilt sätt eller med ett särskilt fordon på grund av att eleven har ett funktionshinder. Särskild skolskjuts kan utföras med personbil, anordnad buss eller allmänna kommunikationer, med eller utan ledsagning.

Publicerad: 2019-08-28

Sidansvarig: Josefina Erlandsson

Relaterad information

Kontakt

Planstrateg/skolskjuts-samordnare
Josefina Erlandsson
0418-47 50 19
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun