Svalövs kommun

Fem introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen gör dig behörig att söka gymnasieprogrammen

Preparandutbildningen
Utbildningen vänder sig till elever som fullföljt årskurs 9 utan att ha uppnått behörighet till nationellt program. Utbildningen utformas för enskild elev.

Programinriktat individuellt val
Syftet är att elever ska antas till ett nationellt yrkesprogram så snart som möjligt. Utbildningen är sökbar. Godkända betyg i svenska, engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen eller godkända betyg i svenska, engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Yrkesintroduktion
Utbildningen riktar sig till de elever som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram, vilket ska underlätta etablering på arbetsmarknaden.

Individuellt alternativ
Programmet ska hjälpa elever vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen är inte sökbar.

Språkintroduktion
Programmet är till för dig som är under 18 år och nyanländ till Sverige, med ett annat modersmål än svenska. På språkintroduktionen läser du in grundskolebehörigheten samtidigt som du lär dig svenska för att kunna söka till gymnasieprogrammen.Publicerad: 2017-12-19

Sidansvarig: Claes Johansson

Relaterad information
Kontakt

 

  Isabella Cavling
  Bitr Rektor
  0418-666 105
  e-post

  Tina Moberg
  Arbetslagsledare IM
  0721-787 250
  e-post

  Lotta Jansson
  SYV Naturbruk             
  0721-787 106
  e-post

  MarieEriksson
  SYV Fordon
  0721-787 117
  e-post

 

 

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun