Svalövs kommun

Vuxenutbildning

Mediateket

Sista ansökningsdag för kursstart VT 2018, 15 december 2017.

KOMVUX

Välkommen som studerande vid vuxenutbildningen i Svalöv. Merparten av våra kurser och utbildningar är studiemedelsberättigade och kostnadsfria för dig som privatperson.

Vår avsikt med den här hemsidan är att kort presentera våra utbildningar och hur du får kontakt med oss.

Vuxenutbildningen i Svalöv arbetar nära övriga vuxenutbildningar i Skåne Nordväst. Det innebär att vi har gemensamma yrkes- och lärlingsutbildningar som är öppna att söka för invånarna i samtliga kommuner. Från och med hösten 2014 finns också möjligheten att fritt välja utbildningsanordnare inom Skåne Nordväst när det gäller gymnasiekurser i allmänna ämnen.

Oavsett var du vill studera, söker du alltid din utbildning via din hemkommun.

Se flikarna till vänster för Yrkesvux och Vuxlärling!

Som vuxenstuderande är studiestöd och studietakt viktigt.
Vår studie- och yrkesvägledare Lotta Jansson kan svara på frågor gällande kursutbud och vår skoladministratör Åsa Persson kan svara på frågor gällande CSN.

Grundläggande nivå
För dig som saknar kunskaper från grundskolan. Här kan du läsa svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap. Du kan också välja att läsa enstaka kurser.

Gymnasial nivå
Du kan läsa till en fullständig gymnasieexamen, vilket betyder att du läser 2400 poäng men du kan också välja att läsa enstaka kurser. En gymnasieexamen som är högskoleförberedande innehåller 2400 poäng och i den ingår ett gymnasiearbete. Din gymnasieexamen kan vara med samhällsvetenskaplig eller naturvetenskaplig inriktning.

Har du redan vissa gymnasiekurser så kan man omvandla dessa till nya poäng och betyg. Det går fortfarande att läsa till ett slutbetyg. Har du redan godkänt i en kurs kan du inte läsa om den för högre betyg.

 

Publicerad: 2018-06-07

Sidansvarig: Viktoria Lind

Relaterad information
Kontakt

 

  Veronica Josefsson
  Bitr rektor
  0418-666 103

  e-post

  Marcus Torstensson
  Arbetslagsledare
  0721- 787195

  e-post

  LottaJ ansson
  SYV
  0418- 666 106

  e-post

  Åsa Persson
 
Skoladministratör VUX
  0418-666 116

  e-post 

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun