Svalövs kommun

YH-utbildning

Yrkeshögskoleutbildningen


Tyvärr har inte Svalöfs gymnasium fått förnyad YH-utbildning, Djurvårdare, utökad nivå. Djursjukvård med röntgenkompetens.

 

Utbildningens nya namn:

Djurvårdare, utökad nivå. Djursjukvård med röntgenkompetens

Utbildningen har bytt namn men är innehållsmässigt lik vår förra YHutbildning kallad Veterinärassistent med administrations- och röntgenkompetens.

Djursjukvårdsbranschen är idag i stort behov av utbildad sjukvårdspersonal. Detta behov har lett till att myndigheten för Yrkeshögskoleutbildning gett klartecken samt finansiering till att utbilda vuxna studerande i djursjukvård format efter branschens behov. Utbildningen utformas och kvalitetssäkras av en ledningsgrupp bestående av aktörer i branschen. Målet är att förse branschens arbetsgivare med välutbildad personal för arbete under benämningen djurvårdare, utökad nivå. De studerande skall efter examen vara väl kvalificerade för arbete på kliniker och djursjukhus. 

Yrkesroll

Avslutad utbildning leder till en yrkeshögskolexamen. Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta som djurvårdare på utökad nivå. Observera att nuvarande uppdelning av yrkeskategorier; djurvårdare grundnivå och djurvårdare utökad nivå kan komma att ändras i framtiden efter beslut av Jordbruksverket. Du kan läsa mer på Jordbruksverkets hemsida under fliken "Djurhälsopersonal". Du kan arbeta på veterinärkliniker och djursjukhus men även inom angränsande yrkesområden som t ex specialdjurfoder, butiksbiträde inom zoofackhandel, djurskötare med djursjukvårdskompetens etc. Observera att avslutad utbildning inte leder till legitimerad djursjukskötare.

När du är klar med utbildningen skall du kunna söka tjänster som:

- Djurvårdare på utökad nivå / Veterinärassistent
- Teknisk- administrativ klinikpersonal
- Försäljare eller rådgivare inom djurfoderbranschen och veterinär- medicinska grossistföretag

20 studerande per år antas till utbildningen.Fler frågor?

Kontakta: Lotta Jansson

Studie- och yrkesvägledare
0418 - 666 106
lotta.jansson@svalof.se


Publicerad: 2020-01-14

Sidansvarig: Viktoria Lind

Kontakt


Edward Gallo 
Bitr rektor
0721-787 103 
e-post

Marie Gustafsson
Utbildningsledare
0721-787 180
e-post

Lotta Jansson
SYV
0418- 666 106
e-post


Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun