Svalövs kommun

Regler & föreskrifter

Eldningsförbud

Kommunerna i nordvästra Skåne har infört ett generellt eldningsförbud om brandriskvärdet är 4 (stor brandrisk) eller 5 (mycket stor brandrisk), eller 5E (extremt stor brandrisk) i brandriskområdet (kommunen).

För en mer exakt beskrivning om vad som gäller vid olika brandriskvärden hänvisar vi till föreskrifterna om eldningsförbud Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kontrollera alltid aktuell brandriskprognos Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Generellt gäller att eldning får ej förekomma efter mörkrets inbrott, då detta kan leda till falsklarm och okontrollerade bränder.

Förbudet gäller inte eldning med grillkol i därför avsedda kärl på tomtmark eller på av kommunen iordningställda grillplatser.

Eldning av avfall
Det är inte tillåtet att själv ta hand om sitt avfall genom att elda upp det.

Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras i egen kompost eller lämnas till kommunens återvinningscentral.

Eldning av halm
Enligt kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön är det förbjudet att bränna halm på åkermark i Svalövs kommun. Dispens kan medges i undantagsfall, vilket prövas av Söderåsens miljöförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Regler
Lokala föreskrifter i Svalövs kommun.

§8
För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.

§9
Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.

§10
Det är förbjudet att bränna halm på åkermark.

Renhållningsordning

§16
Eldning av trädgårdsavfall inom detaljplanelagt område är ej tillåtet. För övriga områden gäller följande: Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår och det i övrigt inte strider mot författning. Föreskrifter om förbud mot eldning, helt eller delvis, utfärdade med stöd av räddningstjänstförordningen eller annan författning samt brandriskvarning måste beaktas.

Publicerad: 2021-06-16

Sidansvarig: Jonny Örn

Kontakt

För frågor angående eldning: 0418-47 51 76

Söderåsens miljöförbund 0435-78 24 70 e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun