Svalövs kommun

Utbildningsektorn förbereder sig på nya direktiv från regeringen

- Information med anledning av coronaviruset Covid 19

Onsdagen den 18 mars gav riksdagen mandat åt regeringen att stänga förskolor och grundskolor från och med måndagen 23 mars. Det är ännu oklart om regeringen kommer att utnyttja detta mandat och i så fall när det sker.

Svalövs kommuns grafiska element Boet.

Än så länge har Folkhälsomyndigheten inte ändrat sina rekommendationer att hålla förskolor och skolor öppna. När vi försöker tolka signalerna som kommer från regeringen finner vi det ändå troligt att ett beslut att stänga förskolor och grundskolor är att vänta.

Sammanställa uppgifter för att trygga samhällsviktiga funktioner

Ett eventuellt beslut om att stänga förskolor och skolor kommer, enligt regeringen, att åtföljas av en förväntan på kommunerna att ta hand om de barn vars föräldrar har samhällsviktiga funktioner.

I syfte att förbereda oss behöver vi nu samla in information om vilka yrken vårdnadshavarna till barnen i våra förskolor och skolor har. Vi ber om överseende med detta och hoppas att ni vill underlätta informationsinsamlandet. Vi kommer att sammanställa informationen i en särskild förteckning, som kommer att förstöras så snart läget förändrats och listan inte behövs längre.

För att vara beredda på olika scenarier förbereder vi oss även för att kunna bedriva fjärrundervisning i grundskolan. Av den anledningen har vi även ett behov av att undersöka vilka tekniska förutsättningar som finns i hemmet. Jag vill understryka att vi inte vill inkräkta på den privata integriteten, utan endast skapa förutsättningar för att hantera en komplicerad situation så bra vi kan.

Om utbildningsverksamheten inte redan har de önskade uppgifterna, enligt ovan, så kommer vårdnadshavarna att bli kontaktade.

Åtgärder för att minska risken för smittspridning

Vi har vid flera tillfällen tidigare framhållit att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I förlängningen därav är det vår ambition att bedriva förskole- och skolverksamhet så länge vi kan och får. Samtidigt är det viktigt att vidtar de åtgärder vi kan för att minska smittspridningen. Av denna anledning vill vi be vårdnadshavare i förskola och skola, att vistas i våra verksamheter i så liten utsträckning som möjligt. I samma anda har vi beslutat om att tillsvidare ställa in simundervisningen i grundskolan liksom språkvalet i årskurs 6, där vi bussar elever från de olika tätorterna till Linåkerskolan. Högstadiet skjuter på sin prao i årskurs 8 till årskurs 9.


Vi kommer att ta ansvar för elevernas rätt till utbildning

Om regeringen fattar ett beslut att stänga förskolor och skolor kommer Svalövs kommun att ta ansvar för att våra barn och elever får den utbildning de har rätt till så fort krisen är över. Hur det ska gå till kan vi inte sätta ord på ännu, då vi inte vet om en stängning kommer eller hur länge den varar om den kommer. Vi arbetar för att vara beredda på olika scenarier för att vi ska stå så väl rustade som möjligt inför en just nu lite oviss framtid.

/Hans Dahlqvist, utbildningschef, Svalövs kommun

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun