Svalövs kommun

Förskolor och skolor hålls fortsatt igång i Svalövs kommun

- Information med anledning av coronaviruset (Covid-19)

Regeringen har av riksdagen givits möjlighet att stänga förskolor och skolor men i nuläget betonar regeringen att detta i nuläget inte är aktuellt. Utifrån detta kommer Svalövs kommun att fortsatt bedriva förskole- och grundskoleverksamhet.

Svalövs kommuns grafiska element Boet.

Riksdagen har beslutat om en lag som ger regeringen möjlighet att stänga förskolor och skolor från och med lördag den 21 mars. Den nya lagen innehåller också ett regelverk som innebär att om detta sker kommer barn och elever som har behov av omsorg för att samhällsviktig verksamhet ska kunna upprätthållas kunna erbjudas det.

I ett pressmeddelande från regeringen betonas dock att förskolor och skolor inte kommer att stängas i nuläget:

”Regeringen och Folkhälsomyndigheten gör fortsatt bedömningen att en stängning av dessa verksamheter i nuläget inte är en effektiv åtgärd för att minska takten på smittspridningen. Med denna lag skapas handlingsutrymme och beredskap om läget skulle förändras.” (- utdrag från regeringens pressmeddelande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

För Svalöv kommuns vidkommande innebär ovanstående att vi fortsätter bedriva förskole- och grundskoleverksamhet. Vår hållning är fortsatt att det är viktigt för både barn och elever och hela samhällskroppen att förskolor och skolor hålls igång.

- Jag vill djupt och innerligt tacka all personal inom förskola, grundskola, gymnasium, kulturskola och bibliotek. Ni gör ett fantastiskt arbete och tar stort ansvar för att göra det bästa av situationen. I mitt tack inkluderas även de som stannar hemma när de inte mår bra. Det är också att ta ansvar, säger Hans Dahlqvist, utbildningschef i Svalövs kommun.

Planerar för olika senarier

Utbildningssektorn eftersträvar att hålla sina verksamheter öppna så länge det är möjligt och får. Verksamheten planerar därför i detta läge för flera olika scenarier beroende på hur utvecklingen gestaltar sig.

- Regeringen kan i ett senare skede fatta andra beslut om att stänga förskolor och skolor, och då måste vi ha beredskap för detta. Det kan eventuellt bli tal om att till exempel börja bedriva distansundervisning även för grundskolan och då behöver vi skaffa oss förutsättningar för detta, säger Hans Dahlqvist.

I en ansträngd situation behövs en flexibel organisation, där man med kort varsel kan göra förändringar i grupp- och klassammansättningar för att klara undervisningen med en eventuell minskad bemanning.

- Vi gör allt vi kan för att vara beredda på olika vägval. Allt kommer sannolikt inte fungera exakt som vanligt, men vi ska se till att det fungerar på bästa sätt i denna rådande situation, säger Hans Dahlqvist.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun