Svalövs kommun

Svalövs kommun arbetar för att stötta det lokala näringslivet

Just nu påverkar coronaviruset Covid-19 näringslivet påtagligt och ett flertal branscher går nu igenom ett stålbad. I denna svåra situation vill Svalövs kommun vara med och stötta det lokala näringslivet i största möjliga mån.

Svalövs kommuns grafiska element "Boet".

- Vår utvecklingsavdelning fokuserar nu sitt arbete på att stötta näringsliv samt föreningar på bästa sätt i denna svåra situation som vi nu befinner oss i, säger Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens näringslivsenhet har redan i dag en löpande dialog med det lokala näringslivet. Verksamheten kommer också inom kort att kontakta företagare i kommunen för mer återkoppling om hur deras verksamheter påverkas på kort och lång sikt.

- Vi kommer att kontakta företagarna men jag vill gärna uppmanar dem att kontakta oss på näringslivsenheten med förslag på vad kommunen kan göra mer för att hjälpa de företag som har det tyngst just nu, säger näringslivsansvarige Joakim Nilsson.

Samtidigt som övertalighet uppstår har företagare även svårigheter att hitta rätt kompetenser i nuläget. Näringslivsenheten kommer därför att lägga extra fokus på att hjälp till med både matchningen av tillgänglig personal och nyrekrytering.

I syfte att underlätta för företagare i kommunen finns också möjlighet att begära utökad betalningstid på fakturor från Svalövs kommun, Svalövsbostäder, Svalövslokaler, Söderåsens Miljöförbund samt NSVA.

- Möjligheter med anstånd och förlängd betalningstid har alltid funnits gällande kommunens verksamheter, men då detta kanske inte är känt för alla företagare så vill vi gärna tydliggöra möjligheten, säger Teddy Nilsson.

För att begära utökad betalningstid så uppmanas företagen att kontakta respektive aktör för dialog om fakturor.

Utvecklingsavdelningen ser också över vilka möjligheter det finns att erbjuda lunch via matställen i kommunen till gymnasieelever som nu studerar på distans.

- Till detta tittar vi också på möjligheter för hemleverans av livsmedel till dem av kommunens invånare som tillhör en riskgrupp, säger Katarina Borgstrand, utvecklingschef.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun