Svalövs kommun

Information från utbildningschefen om läget inom skolverksamheten

Information med anledning av coronaviruset, Covid-19.

Lika lite som tidigare är det inte någon som sitter inne med facit kring vad som är bäst att göra i den här situationen. Bildningsnämnden och utbildningssektorn håller fast vid linjen att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Svalövs kommuns grafiska element "Boet".

Veckorna går och viruset fortsätter att breda ut sig runt om i världen och så även i Sverige. Det finns, enligt uppgifter den 7 april, 7 206 bekräftade sjukdomsfall i Sverige varav 348 i Skåne. Det är 477 personer som avlidit i Sverige i sviterna av Covid-19. Av dessa finns 88 procent i åldrarna 80 till 90 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ingen sitter som sagt med facit i sin hand, men det klokaste sättet att agera torde vara att förlita sig på dem som har utbildning och yrkeserfarenhet kopplat till den föreliggande problematiken.

Det är min övertygelse att det är viktigt för både barn och elever samt vårdnadshavare att våra verksamheter i möjligaste mån kör på – oavsett om det gäller distansundervisning som på gymnasiet eller den reguljära undervisningen i grundskolan. Den dagen expertisen eventuellt säger något annat ska vi såklart lyssna på det. För nu står det emellertid ännu följande på Folkhälsomyndighetens hemsida:

De flesta elever som går i grundskolan eller motsvarande skolformer, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan.
I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. Bedömningen baserar sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19. Baserat på samma erfarenheter så vet vi att det har ingen eller mycket liten effekt på smittspridningen att stänga skolor. Ur andra perspektiv, som det samhälleliga och sociala fyller skolan dessutom en viktig funktion.
” (källa: Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Enligt Folkhälsomyndigheten tycks det, enligt citatet ovan, ha ingen eller liten effekt på smittspridningen att stänga skolverksamheter.

Distansundervisning på gymnasiet
Gymnasiet har, på regeringens uppmaning, sedan en tid tillbaka ställt om verksamheten till distansundervisning, och på kort tid fått det att fungera väldigt väl (därmed inte sagt att det inte kan finnas enskilda individer som till exempel har problem med uppkoppling eller annat). Elevernas närvaro är generellt sett hög. Beträffande eleverna i årskurs tre på gymnasiet, så har Svalöfs gymnasium börjat ta in elever, två åt gången, för att de ska få chansen att genomföra de praktiska moment som deras utbildning kräver för att de ska kunna få sin examen.

Närvaron på väg att förbättras i grundskolan
Vi har haft en tid med relativt hög personalfrånvaro inom både förskolan och grundskolan. Även elevfrånvaron har varit hög inom grundskolan. Nu verkar det som att både personal och elever är på väg tillbaka, även om det ser lite olika ut i våra olika verksamheter. Precis som tidigare ska man gå till skolan om man är frisk. Har man varit sjuk ska man gå till skolan efter att ha varit symtomfri i 48 timmar. Är du orolig som vårdnadshavare över att skicka ditt barn till skolan, så för en dialog med rektor. Utgångspunkten är dock, som framhållits i tidigare informationsbrev till vårdnadshavare, att skolplikten gäller.

Förskolan
För drygt tre veckor sedan skrev jag och vädjade till vårdnadshavare att hålla sina barn hemma från förskolan de närmaste tre veckorna om det var möjligt. Inte för att minska smittspridningen utan för att avlasta våra ansträngda verksamheter. Nu har denna tidsfrist passerat, och precis som i mitt förra brevet vill jag tacka för att vädjan hörsammats.

Har man möjlighet att även fortsatt, åtminstone delar av dag, hålla sina barn hemma är det tacksamt. Jag har full förståelse för om det inte går, ni har rätt till er förskoleplats och vi kommer att lösa situationen. Men, som sagt, om ni kan är det fortfarande till hjälp om barnen kan vara hemma. Precis som i grundskolan är det är det dock jätteviktigt att barnet är friskt om det ska komma till förskolan.

Hans Dahlqvist, utbildningschef

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun